MEDUSA

glass table

year : 1982

manufacturer :

Arte Japan Inc., Japan

 

 

photo : Yoshio Shiratori

photo : Yoshio Shiratori

PAGE TOP